Jest to konkurs, który firma Gardinia skierowała do Studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Zadaniem jest takie przeprojektowanie produktu z oferty firmy, aby był lepiej postrzegany przez ludzi młodych. Zarówno prezes firmy Gardinia, Pan Witold Prask, jak i profesor Jan Kukuła zgodzili się, że konkurs jest świetną zapowiedzią rozpoczęcia długofalowej współpracy Gardinii i ASP.

Więcej informacji na stronie firmy Gardinia.